ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนถนนจรดวิถีถ่อง ใกล้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลแห่งนี้แต่เดิมตั้งอยู่ที่วัดดอยเขาแก้ว ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองตาก ต่อมาในปี พ.ศ.2490 ชาวเมืองเห็นว่าศาลมีสภาพทรุดโทรม และไม่สมพระเกียรติ จึงช่วยกันสร้างศาลขึ้นใหม่พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่า “พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพ เมื่อ พ.ศ. 2277 สวรรคต พ.ศ. 2325 รวม 48 พรรษา” ศาลนี้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า "ศาลตากสินฯ" เป็นศาลาแบบจตุรมุข หน้าศาลแขวนโคมจีนสีแดง ภายในมีภาพพระประวัติพระเจ้าตาก ด้านหลังศาลมีรูปปั้น และตุ๊กตาม้าศึก ช้างศึกจำนวนมาก ซึ่งผู้คนนำมาถวาย นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกันยังมีสวนสิบสองนักษัตรที่มีความร่มรื่น เหมาะแก่การผ่อนคลาย และยังสามารถร่วมทำบุญกับรูปปั้นสิบสองนักษัตรได้อีกด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก