วัดสีตลาราม

วัดสีตลาราม หรือ วัดน้ำหัก วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดตากที่ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดสีตลาราม” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ. 2448 ซึ่งคำว่า สีตลา แปลว่า “เย็น” นั้น น่าจะหมายถึงผู้สร้างวัดที่มีชื่อว่าบุญเย็น เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงท่าน อย่างไรก็ตาม บรรยากาศอันร่มรื่นของวัดสีตลารามแห่งนี้ เหมาะสำหรับผู้ต้องการความสงบภายในจิตใจอย่างแท้จริง

สาเหตุที่ชาวบ้านนิยมเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดน้ำหัก” นั้น กล่าวกันว่า ในอดีตบริเวณด้านตะวันตกของวัด เป็นแม่น้ำปิงซึ่งมีกระแสน้ำไหลหักวน เนื่องจากเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจากห้วยแม่ท้อซึ่งไหลแรงมาก ได้ไหลตัดกระแสน้ำของแม่น้ำปิงให้เบนหักมายังท่าน้ำหน้าวัด ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดน้ำหัก แต่ต่อมามีการถมดินสองฝั่งแม่น้ำ ร่องน้ำเปลี่ยนไปจึงไม่มีคุ้งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลวนให้เห็นอีก

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก