บ้านนางถมยา แซ่ตั้ง

ที่อยู่

690 ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รูปแบบสถาปัตยกรรม

เรือนไม้ทรงสมัยใหม่ 2 ชั้น

บ้านหลังนี้เป็นบ้านของ คุณยายถมยา แซ่ตั้ง ผู้ก่อตั้งโรงเรียนถมยาวิทยาทาน ในปี พ.ศ. 2478  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวิหารภายในวัดสีตลาราม (ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนปริยัติธรรม) เดิมทีภายในบริเวณบ้าน ประกอบด้วย บ้าน 2 หลัง หลังเล็ก 1 หลัง และหลังใหญ่ 1 หลัง ต่อมามีการปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมจนบ้านหลังใหญ่ไม่เหลือสภาพเดิม แต่บ้านหลังเล็กยังคงใช้โครงสร้างเดิมอยู่บางส่วน และเป็นมรดกตกทอดจนถึงรุ่น คุณยายเกษร พุดตาลดง ปัจจุบัน อายุ 80 ปี

ปัจจุบันบ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 2 ชั้นทรงทันสมัย แต่ภายในบ้านยังคงอนุรักษ์ข้าวของเครื่องใช้ของคุณยายถมยา ที่ตกทอดกันมาหลายชิ้นด้วยกัน เช่น โอ่งทำเต้าเจี้ยว (อาชีพแรกของคุณยายถมยา คือ ทำเต้าเจี้ยวขาย) กระเป๋าเสื้อผ้า ที่ชั่งน้ำหนักทอง หรือกล่องบดยา เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก