บ้านตระกูลไชยนันทน์

ที่อยู่

698 ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รูปแบบสถาปัตยกรรม

เรือนไม้ทรงไทย 2 ชั้น

บ้านตระกูลไชยนันทน์สร้างขึ้นใน ปี พ.ศ.2480 เดิมทีที่ดินบริเวณนี้เป็นที่สำหรับจอดเรือโกลน และที่พักซุงของ นายริต นางทองคำ อยู่สวัสดิ์ ซึ่งต่อมาได้ยกให้ นางพร้อม บุตรสาวคนเล็ก เพื่อสร้างเป็นเรือนหอเมื่อสมรสกับนายเทียม ไชยนันทน์ โดยสร้างเป็นเรือนแถวไม้ 2 ชั้น ใช้สำหรับเป็นที่พักอาศัย และสำนักงานทนายความของนายพร้อม จากคำบอกเล่าในอดีตเมื่อเข้าสู่หน้าแล้ง ระดับน้ำของแม่น้ำปิงจะลดลง ลูกหลานตระกูลไชยนันทน์ จะเพาะปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณสันทรายหลังบ้าน เช่น ต้นหอม ถั่ว มะเขือเทศ เป็นต้น ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2489 เมื่อคลองน้อยและแม่น้ำปิงถูกถม ที่ว่างข้างคลองน้อยจึงกลายเป็นที่จอดรถ มีหลังคาสังกะสีเพิงหมาแหงนใช้บังแดดบังฝน หลังจากนั้นจึงถูกรื้อถอน เพื่อสร้างเป็นสำนักงานที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ สาขาเมืองตาก และลูกหลานได้สานต่อการทำงานด้านการเมือง มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้รับการอนุรักษ์ทางด้านสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้เป็นสมบัติคู่กับตรอกบ้านจีน  โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของ นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก อดีตรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังใช้เป็น “ห้องสมุดการเมืองการปกครอง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก