บ้านตระกูลทองมา

ที่อยู่

764 ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รูปแบบสถาปัตยกรรม

เรือนไม้ชั้นเดียว ด้านหน้าเป็นประตูบานเฟี้ยม

บรรพบุรุษตระกูลทองมาเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในตรอกบ้านจีน โดยจับจองที่ดินและสร้างเป็นที่อยู่อาศัยบริเวณท่าปากคลองน้อย บ้านตระกูลทองมา สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2425 ซึ่งแต่เดิมเป็นของนายมาและนางทอง มีลักษณะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใช้ประตูบานเฟี้ยม สามารถเปิดด้านหน้าได้ตลอดเพื่อใช้สำหรับการค้าขาย ด้วยบริเวณด้านหน้าอยู่ติดกับคลองน้อย นายมาและนางทองจึงสร้างสะพานไม้คร่อมคลองน้อย เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรได้สะดวก ชาวบ้านจึงเรียกสะพานนี้ว่า “สะพานทอง” ตามชื่อของผู้สร้าง

ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 2460 บ้านหลังนี้ถูกยกให้กับนายชูและนางริ้ว ซึ่งล่องเรือมาตามแม่น้ำปิง และมีการปลูกเรือนหลังที่ 2 ติดกับเรือนหลังแรก โดยมีเรือนสำหรับเก็บของและสมุนไพร เพื่อนำมาใช้เป็นยารักษาโรค และมีชานสำหรับเป็นพื้นที่พบปะของครอบครัวและเตรียมอาหารสำหรับงานบุญในเทศกาลต่าง ๆ ตั้งอยู่ด้านหลัง

ปัจจุบันเรือนหลังนี้ได้ตกทอดสู่ลูกหลานตระกูลทองมา ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ให้เป็นสมบัติคู่ตรอกบ้านจีน จึงปรับปรุง ซ่อมแซม รวมทั้งปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับกิจกรรมในปัจจุบันมากขึ้น นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยการทำนุบำรุงวัดไผ่ล้อมและร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อมา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก