บ้านตระกูลสุประกอบ

ที่อยู่

726 ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รูปแบบสถาปัตยกรรม

เรือนไม้ทรงไทย 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา

ประมาณ ปี พ.ศ. 2410 นายจันทร์ แซ่ตั้ง บรรพบุรุษตระกูลสุประกอบ ซึ่งเป็นพ่อค้าชาวจีนที่เห็นช่องทางการค้าขาย ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในตรอกบ้านจีน โดยจับจองที่ดินบริเวณทางใต้ของชุมชน เพื่อปลูกเรือนเป็นที่อยู่อาศัยและทำการค้าขายยาแผนโบราณ รวมทั้งได้ปรุงยาแผนโบราณจำหน่ายจำพวกยาธาตุสี่ โดยใช้ชื่อ “จันทรประสิทธิ์โอสถ”

เดิมทีบ้านหลังนี้ปลูกสร้างติดริมแม่น้ำปิง มีลักษณะเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียวสำหรับทำการค้าขาย ต่อมาได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมประมาณ 3 ครั้ง จนมีลักษณะเป็นเรือน 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา โดยยังคงรักษาลักษณะการใช้งานด้านหน้าถนนตรอกบ้านจีนที่ใช้เป็นส่วนค้าขาย พบปะผู้คน ประตูจึงเป็นแบบบานเฟี้ยมสามารถเปิดด้านหน้าได้ตลอด ส่วนภายในเรือนถัดไปจะเป็นส่วนที่อยู่อาศัย ด้านหลังเป็นบริเวณส่วนครัวและโรงทำยาธาตุ นอกจากนี้ยังมีการรักษาซุ้มประตูเพื่อเข้าสู่ส่วนพักผ่อนโดยแยกกับส่วนค้าขายอีกด้วย

ปัจจุบันเรือนหลังนี้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นของลูกหลานตระกูลสุประกอบ แต่ยังคงเหลือร่องรอยศิลปกรรม มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ เช่น เครื่องลายคราม ที่มีอายุมากกว่า 150 ปี ข้าวของเครื่องใช้ และมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอด คือ ตำรับยาแผนโบราณต่าง ๆ ซึ่งเจ้าของเรือนปัจจุบันได้เก็บบันทึกรวบรวมประวัติของเรือน ภาพถ่าย รวมทั้งมรดกทางภูมิปัญญาต่าง ๆ ไว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดไปยังรุ่นต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก